За нас

”Novini24.net” или novini24.net е частен, независим, политически некоректен – уникален за България сайт, за новини, анализи и коментари, като никой друг.
Всички гледни точки, вашата също.
Novini24.net публикува безплатно анонси за благотворителни кампании, кампании за набиране на средства за лечение на деца и възрастни в неравностойно положение.