Проведе се годишната конференция на асоциацията на организациите за подпомагане на търговията и износа

преди 2 days 8

Тази година Европейският единен пазар отбелязва тридесета годишнина, което дава възможност да се направи преглед на успехите и изводите по отношение на вътрешната търговия за европейските МСП

Проведе се годишната конференция на асоциацията на организациите за подпомагане на търговията и износа

Снимка: Пресцентър на ИАНМСП

На 24 Май в Брюксел се проведе годишната конференция на Trade Promotion Europe под надслов – „Европейски малки и средни предприятия износители – Предизвикателства и възможности“. Тази година Европейският единен пазар отбелязва тридесета годишнина, което дава възможност да се направи преглед на успехите и изводите по отношение на вътрешната търговия за европейските МСП.

Отворената международна икономика е един от стълбовете на подхода на Европейския съюз към търговията и е допринесла за растежа на европейският експорт. Въпреки това се забелязва, че нараства загрижеността, че ЕС се е изложил на зависимости и трябва да се справи с тях, особено във времена на геополитически потресения и увеличена конкуренция за технологии и суровини.

Мисията на Trade Promotion Europe е да укрепи европейските организации за насърчаване на търговията, за да оптимизират подкрепата и допринесат за развитието на бизнес екосистемите за техните експортно ориентирани компании.

Конференцията бе изпълнена с много интересни и съдържателни участници и съпровождана от много нетуъркинг възможности с над 80 представители на различни държави и институции. Сред панелистите на конференцията бяха Якуб Боратински, директор, „Мрежи и Управление”, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП” на Европейската комисия; Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейски икономически и социален комитет; Ан Ланиган, регионален директор за Еврозоната, Централна и Източна Европа в Enterprise Ireland; Елена Сантиаго Сид, генерален директор, CEN-CENELEC; Рок Капл, Spirit Slovenia; Шарлот Самелин, заместник-генерален директор, Ръководител на отдела по международна търговия и ЕС Единен пазар, Министерство на външните работи на Швеция; Матиас Бауер, директор в Европейския център за международна политическа икономика; Анет Вайеринг, директор на Отдела за международна търговия в Нидерландска агенция за предприемачество; Дени Редоне, заместник-генерален директор, Главен служител по търговията, Генерална дирекция за търговия, Европейска комисия; Леополдо Рубиначи, заместник-генерален директор, Генерална дирекция за търговия, Европейска комисия; Бен Бътърс, главен изпълнителен директор, Eurochambres и много други.

Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП бе представена от д-р Бойко Таков, изпълнителен директор, който по време на конференцията проведе срещи с различни участници и договори бъдещи инициативи и събития на ИАНМСП в полза на българските МСП, като информационно събитие свързано със стандартизациите касаещи всички износители, бизнес форум в София с колегите от Украйна – „Entrepreneurship and Export Promotion Office – Ukraine” и други, за които ще ви осведомим своевременно.

Към статията